POSLOVANJE S GRAĐANIMA
Štednja: Devizna štednja


  Devizna štednja po viđenju
  Kamatna stopa za deviznu štednju po viđenju iznosi 0,25% godišnje, promjenjivo.


 • Devizna oročena štednja
 • Na štednju (standardnu i  rentnu štednju) u EUR i USD utvrđuje se fiksna kamatna stopa na godišnjoj razini  i neovisno o iznosu depozita, kako slijedi: 

  EUR
  1 – 12 mjeseci                  2,97 %
  preko 12 mjeseci              4,01 %

  USD
  1 – 12 mjeseci                   2,37  %
  preko 12 mjeseci               3,21  %

  CHF

  Za CHF kamatne stope na oročenu štednju se utvrđuju kao promjenjive i kao fiksne na godišnjoj razini. Fiksne kamatne stope su za 0,50 postotnih poena niže od promjenjivih kamatnih stopa iskazanih u donjoj tabeli.
  Ako se ugovara rentna štednja onda se promjenjiva ili fiksna kamatna stopa  umanjuje za još 0,50 postotnih poena.

             
  (izraženo u postocima)

  CHF / iznos
  mjeseci
  1
  3
  6
  12
  24
  36
  80-30.500
  1,60
  2,55
  2,85
  3,20
  3,30
  3,40
  30.501-76.000
  1,85
  2,80
  3,15
  3,40
  3,50
  3,65
  76.001-152.000
  2,00
  2,85
  3,30
  3,50
  3,65
  3,75
  preko 152.000
  po dogovoru

  Tablica: Kamatne stope za oročenu štednju u CHF

Mogućnost i uvjeti oročenja za ostale valute određuje se pojedinačnom odlukom Uprave.

 • Rentna devizna štednja

Rentna štednja može se ugovoriti za devizne oročene štedne uloge po kamatnim stopama koje su naprijed navedene za oročenu deviznu štednju u EUR, USD i CHF.

Najčešće se ugovaraju oročenja na duži rok i veće iznose s mjesečnim isplatama kamata. Može se ugovoriti i isplata kamate tromjesečno, polugodišnje i godišnje.
Jednom formirani iznos glavnice devizne rentne štednje za određenu partiju ne može se više mijenjati.

 • Vezana štednja

Banka odobrava kunske kredite i kunske kredite s valutnom klauzulom pravnim i fizičkim osobama ( lombardni krediti) temeljem kunskog ili deviznog štednog depozita  fizičke osobe uz kamatnu stopu  na depozit od maksimalno:

 na EUR   2,97 % godišnje, fiksno za rok oročenja do 12 mjeseci,

       4,01 % godišnje, fiksno za rok oročenja preko 12 mjeseci,

na USD   2,37 % godišnje, fiksno za rok oročenja do 12 mjeseci,

                  3,21 % godišnje, fiksno za rok oročenja preko 12 mjeseciRazlika aktivne i pasivne kamatne stope bi bila:

Iznos depozita u %

Razlika aktivne i pasivne
kamatne stope u %

depozit 100

3,00% godišnje

depozit 110

2,50% godišnje

depozit 120

2,00% godišnje

Prikazane kamatne stope počinju se primjenjivati od 11.srpnja 2011.god.

Minimalni iznos oročenja iznosi EUR 50,00 ili protuvrijednost  neke druge strane valute.

Efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
osigurava depozite građana temeljem Zakona o osiguranju depozita (Narodne novine br. 177/04 i 119/08).

Obavijest o osiguranju depozita građana